Celebrating 22 years!

  • Donate
  • Shop

PeaceJam Belgium

Announcements

Join us for a PeaceJam Conference on October 20th - 21st, with Nobel Peace Laureate Tawakkol Karman from Yemen!  

 

R E G I S T E R  -  I N S C H R I J V E N  -  S ' I N S C R I R E  :  

PeaceJam Belgium Conference October 20th - 21st

For the teachers/youth organiser coming with a group/class :

Voor de leerkrachten/jeugdleiders die met een groep of klas komen:

Pour les professeurs et organisateurs jeunesse qui viennent avec un groupe/classe : 

 

--> CLAIM SPOTS (initial participants count) <--

 

-->    Youth Registration (individual or as a group)    <--

  

-->    Conference Team Registration (Mentors & Volunteers)   <-- 

 

 

 

 

 

 B E C O M E  A  M E N T O R !  

You are between 18 and 30 years old and would like to create positive change in the world?
You would also like to gain some valuable leadership experience and meet a Nobel Peace Prize Laureate?
Come and support young people of the next generation to be actors of change by becoming a 
YOUTH MENTOR !
Why would I want to be a mentor? What would be my role ?
Mentors are young adults aged 18-30 who, in pairs, facilitate small groups of 8-12 randomly assigned youth participants between 12-18 years old, called Family Groups.
These Groups are intended to be fun, open, educational, and safe places for reflection and sharing. Mentors are there to start conversations, engage youth in icebreaker games, support
discussion around specific topics, and answer questions that the youth may have. 
On the Friday 19th of October, you will learn what it means to be a PeaceJam Mentor, useful facilitation skills, the history of PeaceJam and of the visiting Nobel Laureate,
the "do's and don'ts" of Mentoring, expectations and responsibilities, and the structure and flow of the PeaceJam Conference. 
A bit before the conference, you will also receive a link to an online training that has to be completed before Friday's session.

All mentors must complete the online training as well as the scheduled training session on Friday 19th, and must attend the entire event.
-----------------------
Je bent tussen de 18 en 30 jaar en je wilt graag voor positieve verandering zorgen in de wereld ?
Je wilt ook graag waardevolle leiderschapservaring opdoen en een Nobelvredesprijslaureaat ontmoeten ?
Kom en help  jongeren van de volgende generatie om actieleiders voor verandering te worden en wordt
 JONGERENMENTOR !
Waarom zou ik een mentor worden ? Wat zou mijn taak zijn ?
Mentors zijn jonge volwassenen tussen de 18 en 30 jaar die, in duo's, kleine groepen faciliteren van 8-12 willekeurig toegekende jongeren tussen de 12-18 jaar,
genaamd familie groepen. Deze groepen zijn bedoeld om in een plezante, open, leerzame en veilige omgeving samen te werken dmv reflectie en uitwisseling.
Mentoren brengen de gesprekken op gang, betrekken jongeren in ijsbreker activiteiten, ondersteunen discussies rond specifieke onderwerpen en
beantwoorden mogelijke vragen van de jongeren in hun groep. 
 
Op vrijdag 19 oktober zullen jullie verschillende dingen aanleren zoals de rol van de mentor, de vaardigheden van een facilitator,
de geschiedenis van PeaceJam en van de Nobelprijs van de Vrede alsook wat wel en niet te doen. Met deze training zal je het conferentieprogramma en tevens
jouw rol erin ontdekken. Alvorens de conferentie begint, versturen we een link  naar de "online training" die je tegen vrijdag 17 november moet hebben gevolgd.
 
Gelieve niet te vergeten dat alle mentors verplicht zijn om deel te nemen aan de twee trainingen (online en op 19th) en aanwezig  moeten zijn gedurende de gehele conferentie.
------------------------
Tu as entre 18 et 30 ans et tu aimerais contribuer à créer un changement positif dans le monde ?
Tu voudrais gagner de l'expérience en tant que leader de projet et rencontrer un Prix Nobel de la Paix? 
Viens soutenir les jeunes de la prochaine génération à être acteurs du changement en devenant 
MENTOR !
Pourquoi devenir mentor ? Quel serait mon rôle ?
Les mentors sont des volontaires âgés de 18 à 30 ans qui facilitent par pairs les groupes de famille lors de la conférence. Ces groupes, qui sont composés de 8 - 12 participants
âgés de 12 à 18 ans, sont des espaces de réflexion et de partages ludiques et éducatifs.
Le rôle des mentors est d'engager les conversations, animer des jeux "brise glace", faciliter des discussions autour de thématiques spécifiques et répondre aux questions des jeunes.
Vendredi 19th Octobre, tu te familiariseras avec le rôle de mentor, les compétences de facilitateur , l'histoire de PeaceJam et du Prix Nobel de la Paix,
ce qu'il faut faire et ne pas faire. Cette formation te fera découvrir la structure de la conférence et ton rôle tout au long de celle-ci. 
Tu recevras également un peu avant la conférence un lien vers une formation en ligne à compléter avant celle du vendredi 17. 

Prends en compte que tous les mentors doivent compléter la formation en ligne et assister à celle du vendredi 19, ainsi qu'être présent tout au long de la conférence.
        

Who We Are

PeaceJam Belgium is offering a unique opportunity to pilot the award-winning PeaceJam Compassion in Action curriculum where the discovery of 14 Nobel Prize winners’ life stories

will inspire and help your students find their unique potential and passion to create a culture of peace in their communities.

As part of the PeaceJam pilot program, your students have a once-in-a- lifetime opportunity to participate in a 2-day PeaceJam Youth Leadership Conference

 with secondary school and university students from across all communities (Wallonia, Flanders, the International Community).

Contact

belgium@peacejam.org

pj_cmyk_logo_horizontal_belgiumpng