Celebrating Twenty One Years

  • Donate
  • Shop

PeaceJam Belgium

Announcements

 

 

R E G I S T E R  -  I N S C H R I J V E N  -  S ' I N S C R I R E  : 

 

PeaceJam Belgium Conference November 18-19

For the teachers/youth organiser coming with a group/class :

Voor de leerkrachten/jeugdleiders die met een groep of klas komen:

Pour les professeurs et organisateurs jeunesse qui viennent avec un groupe/classe : 

 

-->    Teacher/youth worker registration form (groups)    <--

 

For the young people who want to join us without a teacher/tutor :

Voor jongeren die zonder leerkracht of begeleider komen:

Pour les jeunes qui souhaitent nous rejoindre sans professeur/tuteur :

 

-->    Individual youth registration form    <--

 

 

Mentor Registration Form

 

-->    Mentor Registration    <--

 

 

C O N F E R E N C E - C O N F E R E N T I E

 

We are excited to announce our second official PeaceJam Youth Conference with Nobel Laureate Shirin Ebadi on November 18th and 19th !

 

Join us for this inspiring two-day event with the Nobel Peace Prize Laureate and hundreds of engaged students from across Belgium. 

During the weekend of 18-19 November of this year, your school has the unique opportunity to work directly with Shirin Ebadi, Nobel Peace Prize laureate, 

and one of the 14 Nobel Peace Prize laureates on the Board   of the PeaceJam Foundation for a PeaceJam Youth Conference.

This is a two-day event organised on the campus of the university of Louvain in Louvain-la-Neuve. 

The PeaceJam Youth Conferences are life-changing events offering young people the opportunity to work directly with a Nobel Peace Prize laureate

to inspire change in themselves, in their communities, and in the world. Each conference brings together hundreds of young people from a wide range of schools and youth organisations

to learn directly from a Nobel Peace Prize laureate, participate in workshops focused on a range of social issues, and engage in projects that address the toughest issues facing our communities.

 

Pupils attending the two-day conference not only have the unique opportunity to listen to and be inspired by Shirin Ebadi,

they also participate in small group discussions guided by mentors, and they take part in workshops and service projects. Those who have launched projects in their communities share them

with other participants and the Laureate, followed by a fun time "jamming" with everyone on Saturday evening! Breakfast, a hot lunch and a dinner will be provided on Saturday, and breakfast and lunch on Sunday.

The Youth Conference gathers young people from all over Belgium from a wide variety of backgrounds to experience how each individual’s contribution to Peace making

can turn into a bigger force for good, with and in solidarity with others heading in the same direction!

 

« Education is the most powerful weapon which you can use to change the world » Nelson Mandela

 

       

 

Uw school heeft de unieke kans om deel te nemen aan een “PeaceJam Jeugdconferentie” in het gezelschap van vredesprijswinnaar Shirin Ebadi, 

één van PeaceJam’s 14 Nobel Vredesprijs Winnaars in het bestuur van PeaceJam in het weekend van 18-19 november van dit jaar. Dit is een tweedaags evenement dat wordt georganiseerd

op de campus van de UCL universiteit in Louvain La Neuve.

De PeaceJam Youth Leadership conferenties zijn levens veranderende gebeurtenissen voor jongeren. Ze bieden hen de mogelijkheid om te werken met een Nobel Vredesprijs Winnaar

die hen inspireert om verandering te brengen in henzelf, hun omgeving en de wereld. Elke conferentie brengt honderden jongeren van een grote diversiteit aan scholen en jeugdorganisaties

tezamen die de  kans krijgen om direct te leren van een Nobel Vredesprijs Winnaar. De jongeren nemen deel aan workshops gericht op diverse sociale en maatschappelijke kwesties

om vervolgens deel te nemen aan door henzelf gecreëerde projecten die de voor hen meest prangende problemen in onze maatschappij aanpakken.

Leerlingen die de tweedaagse Jeugd Conferentie bijwonen, hebben niet alleen de unieke kans om te luisteren en geïnspireerd te raken door Shirin Ebadi,

maar gaan ook actief deelnemen aan kleine groepsdiscussies begeleid door mentoren. Verder neemt iedereen deel aan workshops en serviceprojecten,  

degenen die al PeaceJam projecten hebben gedaan, krijgen de kans deze te presenteren aan iedereen inclusief de Laureaat, waarna je je kunt laten gaan tijdens de “Jam”

die daarna op het programma staat op zaterdag! Ontbijt en lunch zijn beide dagen inbegrepen, alsook een warm lunch en een diner voor iedereen op zaterdag.

De Jeugdconferentie brengt jongeren uit heel België en vanuit een breed scala aan achtergronden samen om te ervaren hoe eenieders bijdrage aan de vrede zich tot een grotere kracht

kan bundelen als je dat samen met anderen in gang zet!

 

«Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen» Nelson Mandela

 

     

 

Du 18 au 19 novembre, votre école ou organisation de jeunesse a l’occasion unique de participer à une conférence Jeunesse PeaceJam, et de rencontrer Shirin Ebadi, lauréate d’un prix Nobel de la paix qui sera l'invitée d'honneur de cet événement et l'une des 14 lauréats de ce même prix qui font partie du Conseil d’Administration de la fondation.

Il s'agit d'un événement de deux jours organisé à Louvain-la-Neuve sur le campus de l’Université Catholique de Louvain. Les Conférences PeaceJam offrent aux jeunes la possibilité de collaborer directement avec un(e) Lauréat(e) du Prix Nobel de la Paix qui leur inspirera le changement en eux-mêmes, dans leurs communautés et dans le monde. Chaque conférence rassemble des centaines de jeunes venant d’écoles et d’organisations de jeunesse de toute la Belgique. Les élèves participant aux deux jours de conférence ne vont pas seulement avoir l’occasion unique d’écouter et de se laisser inspirer par Shirin Ebadi, mais vont également prendre part à des discussions en petits groupes guidés par des mentors, étudiants universitaires, abordant un éventail de questions sociales ainsi que les problèmes les plus difficiles auxquels fait face l’humanité aujourd’hui, et participer à des workshops et projets de service. Ceux qui ont commencé un projet dans leur école/communauté auront également l’occasion de le présenter à tous les participants et à la Lauréate, et les participants termineront la journée du samedi en s’amusant au Jam tous ensemble ! Un petit-déjeuner et dîner seront servis les deux jours, dont un diner chaud ainsi qu'un souper le samedi.

Cette conférence rassemble des jeunes de toute la Belgique issus de différents milieux dans une perspective d’inclusion au-delà des clivages linguistiques, socio-économiques et philosophiques qui traversent la société belge afin de découvrir comment chacun peut unir ses forces en contribuant en tant qu’acteur de changement à construire une culture de paix avec d’autres qui avancent dans la même direction !

 

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde » Nelson Mandela

 

   

 

   

 

             

 

 B E C O M E  A  M E N T O R ! 

 

You are between 18 and 30 years old and would like to create positive change in the world?
You would also like to gain some valuable leadership experience and meet a Nobel Peace Prize Laureate?
Come and support young people of the next generation to be actors of change by becoming a 
YOUTH MENTOR !
Why would I want to be a mentor? What would be my role ?
Mentors are young adults aged 18-30 who, in pairs, facilitate small groups of 8-12 randomly assigned youth participants between 12-18 years old, called Family Groups.
These Groups are intended to be fun, open, educational, and safe places for reflection and sharing. Mentors are there to start conversations, engage youth in icebreaker games, support
discussion around specific topics, and answer questions that the youth may have. 
On the Friday 17 November, you will learn what it means to be a PeaceJam Mentor, useful facilitation skills, the history of PeaceJam and of the visiting Nobel Laureate,
the "do's and don'ts" of Mentoring, expectations and responsibilities, and the structure and flow of the PeaceJam Conference. 
A bit before the conference, you will also receive a link to an online training that has to be completed before Friday's session.

All mentors must complete the online training as well as the scheduled training session on Friday 17th, and must attend the entire Conference.
-----------------------
Je bent tussen de 18 en 30 jaar en je wilt graag voor positieve verandering zorgen in de wereld ?
Je wilt ook graag waardevolle leiderschapservaring opdoen en een Nobelvredesprijslaureaat ontmoeten ?
Kom en help  jongeren van de volgende generatie om actieleiders voor verandering te worden en wordt
 JONGERENMENTOR !
Waarom zou ik een mentor worden ? Wat zou mijn taak zijn ?
Mentors zijn jonge volwassenen tussen de 18 en 30 jaar die, in duo's, kleine groepen faciliteren van 8-12 willekeurig toegekende jongeren tussen de 12-18 jaar,
genaamd familie groepen. Deze groepen zijn bedoeld om in een plezante, open, leerzame en veilige omgeving samen te werken dmv reflectie en uitwisseling.
Mentoren brengen de gesprekken op gang, betrekken jongeren in ijsbreker activiteiten, ondersteunen discussies rond specifieke onderwerpen en
beantwoorden mogelijke vragen van de jongeren in hun groep. 
 
Op vrijdag 17 november zullen jullie verschillende dingen aanleren zoals de rol van de mentor, de vaardigheden van een facilitator,
de geschiedenis van PeaceJam en van de Nobelprijs van de Vrede alsook wat wel en niet te doen. Met deze training zal je het conferentieprogramma en tevens
jouw rol erin ontdekken. Alvorens de conferentie begint, versturen we een link  naar de "online training" die je tegen vrijdag 17 november moet hebben gevolgd.
 
Gelieve niet te vergeten dat alle mentors verplicht zijn om deel te nemen aan de twee trainingen (online en op 17 nov) en aanwezig  moeten zijn gedurende de gehele conferentie.
------------------------
Tu as entre 18 et 30 ans et tu aimerais contribuer à créer un changement positif dans le monde ?
Tu voudrais gagner de l'expérience en tant que leader de projet et rencontrer un Prix Nobel de la Paix? 
Viens soutenir les jeunes de la prochaine génération à être acteurs du changement en devenant 
MENTOR !
Pourquoi devenir mentor ? Quel serait mon rôle ?
Les mentors sont des volontaires âgés de 18 à 30 ans qui facilitent par pairs les groupes de famille lors de la conférence. Ces groupes, qui sont composés de 8 - 12 participants
âgés de 12 à 18 ans, sont des espaces de réflexion et de partages ludiques et éducatifs.
Le rôle des mentors est d'engager les conversations, animer des jeux "brise glace", faciliter des discussions autour de thématiques spécifiques et répondre aux questions des jeunes.
Vendredi 17 novembre, tu te familiariseras avec le rôle de mentor, les compétences de facilitateur , l'histoire de PeaceJam et du Prix Nobel de la Paix,
ce qu'il faut faire et ne pas faire. Cette formation te fera découvrir la structure de la conférence et ton rôle tout au long de celle-ci. 
Tu recevras également un peu avant la conférence un lien vers une formation en ligne à compléter avant celle du vendredi 17. 

Prends en compte que tous les mentors doivent compléter la formation en ligne et assister à celle du vendredi 17, ainsi qu'être présent tout au long de la conférence.
        
--

R E G I S T E R  -  I N S C H R I J V E N  -  S ' I N S C R I R E  :

 

 

PeaceJam Belgium Conference November 18-19

For the teachers/youth organiser coming with a group/class :

Voor de leerkrachten/jeugdleiders die met een groep of klas komen:

Pour les professeurs et organisateurs jeunesse qui viennent avec un groupe/classe :

 

-->    Teacher/youth worker registration form (groups)    <--

 

For the young people who want to join us without a teacher/tutor :

Voor jongeren die zonder leerkracht of begeleider komen:

Pour les jeunes qui souhaitent nous rejoindre sans professeur/tuteur :

 

-->    Individual youth registration form    <--

 

 

Mentor Registration Form

 

-->    Mentor Registration    <--

 

 

 

 

Who We Are

PeaceJam Belgium is offering a unique opportunity to pilot the award-winning PeaceJam Compassion in Action curriculum where the discovery of 14 Nobel Prize winners’ life stories

will inspire and help your students find their unique potential and passion to create a culture of peace in their communities.

As part of the PeaceJam pilot program, your students have a once-in-a- lifetime opportunity to participate in a 2-day PeaceJam Youth Leadership Conference

with a Nobel Peace Laureate held the 17th-19th of November in Louvain-la-Neuve, with secondary school and university students from across all communities (Wallonia, Flanders, the International Community).

Contact

Jacqueline Tordoir / Valerie Hubert

belgium@peacejam.org

+32 484 287299

pj_cmyk_logo_horizontal_belgiumpng